Företagets väg mot batterilagring och energiflexibilitet

Webinar med Anders Skarin, Affärsutvecklare på
Vattenfall Network Solutions  

Anmäl dig till webbinariet


Läs mer om  Batterier

Batterilager kan användas för att lagra energi, vara användbart för att hantera toppar av förbrukningen på el och för att minska belastningen på elnätet. Batterier kan också användas som reservkraft om det skulle uppstå strömavbrott.


Detta webinar förklarar att man inte behöver äga och förvalta ett batterilager som innehåller förklarande information om batteri som reservkraft, peak shave, alternativ till nätanslutning,  samt batteri som ersättning till dieseldrivna generatorer.
 


Datum:  30/11 2023


Tid: 09:00


Plats: Microsoft Teamsmöte 


Anders Skarin,
Affärsutvecklare
Vattenfall Network Solutions

Kontakta oss

Vattenfall AB
Tel. +46 8 739 50 00
Fax. +46 8 17 85 06
SE-169 92 Stockholm

Om Vattenfall

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med cirka 19 000 anställda. Tillsammans producerar vi värme och energi från energikällorna vind, vatten, sol, biomassa, kärnkraft, kol och gas.

LinkedIn