Webbinar

Företagets väg mot batterilagring och energiflexibilitet


Batterilager kan användas för att lagra energi, vara användbart för att hantera toppar av förbrukningen på el och för att minska belastningen på elnätet. Batterier kan också användas som reservkraft om det skulle uppstå strömavbrott.


I det här webbinaret förklarar Anders Skarin, Business Developer och Marcus Melin, Strategic Energy Advisor, Vattenfall   hur det går till när företag inte behöver äga och förvalta ett batterilager själva. Ämnen som kommer att beröras:

  • Batteri som reservkraft
  • Peak shave
  • Alternativ till nätanslutning
  • Batteri som ersättning till dieseldrivna generatorer


Datum: 3 september 2024

Tid: 09:00-09:30

Plats: Microsoft Teamsmöte Läs mer om Power-as-a-Service

Kontakta oss

Vattenfall AB
Tel. +46 8 739 50 00
Fax. +46 8 17 85 06
SE-169 92 Stockholm

Om Vattenfall

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med cirka 19 000 anställda. Tillsammans producerar vi värme och energi från energikällorna vind, vatten, sol, biomassa, kärnkraft, kol och gas.