LogoName

Driftsäkra din elanläggning med Power-as-a-Service

Genom att låta ägandet av högspänningsanläggningen såsom transformatorer och ställverk till ett energibolag och övergå till Power-as-­a-­Service avlastas din verksamhet. Det betyder att ett energibolag tar över helhetsansvaret för elanläggningen ur ett ekonomiskt, funktionellt och elsäkerhetsmässigt perspektiv. Denna guide (även kallat White Paper) är av högsta vikt för alla som är intresserade av att överlåta ägande och förvaltning av högspänningsanläggningar i energiintensiva företag.

Lämna dina uppgifter nedan så skickar vi vårt White Paper "Driftsäkra din elanläggning" till er.