LogoName

Driftsäkra din Elanläggning med Power-as-a-Service

Genom att låta ägandet av högspänningsanläggningen såsom transformatorer och ställverk till ett energibolag och övergå till Power-as-­a-­Service avlastas din verksamhet. Det betyder att ett energibolag tar över helhetsansvaret för elanläggningen ur ett ekonomiskt, funktionellt och elsäkerhets mässigt perspektiv. Detta White Paper är av högsta vikt för alla som är intresserade av ägande och förvaltning av högspänningsanläggningar i energiintensiva företag där nätstabilitet är affärskritiskt.

Lämna dina uppgifter nedan så skickar vi vårt White Paper "Driftsäkra din elanläggning" till er

  • En introduktion till Power-as-a-Service - vad är det?

  • Varför vi behöver nya modeller för ägande och underhåll av elektrisk infrastruktur

  • Hur PaaS tar bort den ekonomiska och operativa bördan av ägande och underhåll av elektrisk infrastruktur

  • De operativa och miljömässiga fördelarna med PaaS

  • De ekonomiska fördelarna med PaaS

  • Hur PaaS säkerställer långsiktighet säkerhet för er högspänningsanläggning

  • Fallstudier och hur processen fungerar

Johan Tieva

johan.tieva@vattenfall.com

073 086 12 25

David Jigmo Linde

david.jigmolinde@vattenfall.com

072 402 77 51