Vattenfall InCharge
​​​​​​​

Driftsäkra din Elanläggning med Power-as-a-Service

Genom att låta ägandet av högspänningsanläggningen såsom transformatorer och ställverk till ett energibolag och övergå till Power-as-­a-­Service avlastas din verksamhet. Det betyder att ett energibolag tar över helhetsansvaret för elanläggningen ur ett ekonomiskt, funktionellt och elsäkerhets mässigt perspektiv. Detta White Paper är av högsta vikt för alla som är intresserade av ägande och förvaltning av högspänningsanläggningar i energiintensiva företag där nätstabilitet är affärskritiskt. 

Driftsäkra din Elanläggning med Power-as-a-Service

  • En introduktion till Power-as-a-Service - vad är det?
  • Varför vi behöver nya modeller för ägande och underhåll av elektrisk infrastruktur
  • Hur PaaS tar bort den ekonomiska och operativa bördan av ägande och underhåll av elektrisk infrastruktur
  • De operativa och miljömässiga fördelarna med PaaS
  • De ekonomiska fördelarna med PaaS
  • Hur PaaS säkerställer långsiktighet säkerhet för er högspänningsanläggning
  • Fallstudier och hur processen fungerar
​​​​​​​

White Paper

Lämna dina uppgifter nedan så skickar vi vårt White Paper "Driftsäkra din elanläggning" till er

Eller kontakta en av våra experter för att höra mer om vilken lösning vi kan erbjuda er eller använd kontaktformuläret så kontaktar vi dig

Kontaktformulär

Johan Tieva
johan.tieva@vattenfall.com
073 086 12 25

David Jigmo Linde
david.jigmolinde@vattenfall.com
072 402 77 51

​​​​​​​

Om Vattenfall

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med cirka 20 000 anställda. I mer än 100 år har vi elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.